Cho hỗn hợp X gồm 3 kim loại K, Al, Fe vào nước dư thu được dung dịch Y, phần không tan Z có khối lượng 11,15 gam và 6,72 lit H2

Cho hỗn hợp X gồm 3 kim loại K, Al, Fe vào nước dư thu được dung dịch Y, phần không tan Z có khối lượng 11,15 gam và 6,72 lit H2. Cho Z vào 100ml dung dịch CuSO4 3M thu được 16 gam chất rắn T. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong X, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Bài giải chi tiết

Cách 1

Các bạn có thắc mắc hãy để lại bình luận

Cho hỗn hợp X gồm 3 kim loại K, Al, Fe vào nước dư thu được dung dịch Y, phần không tan Z có khối lượng 11,15 gam và 6,72 lit H2. Cho Z vào 100ml dung dịch CuSO4 3M thu được 16 gam chất rắn T. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong X, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*