30 ngày chinh phục 7 – 8 điểm môn Hoá kì thi THPTQG

💥 30 ngày chinh phục 7 – 8 điểm môn Hoá 💥
I – TỔNG ÔN LÝ THUYẾT HÓA HỌC 11 – 12 MỨC ĐỘ NB – TH
Ngày 1: Este – chất béo
Ngày 2: Cacbohiđrat
Ngày 3: Amin – amino axit – protein
Ngày 4: Polime
Ngày 5: Đại cương kim loại
Ngày 6: Kim loại kiềm – kiềm thổ – nhôm
Ngày 7: Sắt và hợp chất
Ngày 8: Nhận biết – Hóa học với môi trường
Ngày 9: Sự điện li
Ngày 10: Phi kim
Ngày 11: Đại cương hữu cơ – hiđrocacbon
Ngày 12: Ancol – phenol – anđehit – axit
II – CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
Ngày 13: Bài toán về este
Ngày 14: Bài toán về cacbohiđrat
Ngày 15: Bài toán về amin – amino axit – peptit
Ngày 16: Bài toán oxit kim loại tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng
Ngày 17: Bài toán kim loại và oxit tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng
Ngày 18: Một số bài toán vô cơ cơ bản khác
III – MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT MỨC ĐỘ VD
Ngày 19: Đếm chất
Ngày 20: Đếm số phát biểu
Ngày 21: Đếm số phản ứng
Ngày 22: Xét khả năng phản ứng
Ngày 23: Sơ đồ – chuỗi phản ứng
Ngày 24: Biện luận cấu tạo chất hữu cơ
Ngày 25: Biện luận xác định thành phần chất vô cơ
Ngày 26: Thực hành – thí nghiệm
Ngày 27: Phản ứng nhiệt phân – điều chế các chất
IV – BỘ 20 ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN ÔN THI TN THPT 2023
Ngày 28 – Đề số 1: Lý thuyết và bài tập cơ bản hữu cơ
Ngày 28 – Đề số 2: Lý thuyết và bài tập cơ bản hữu cơ
Ngày 28 – Đề số 3: Lý thuyết và bài tập cơ bản hữu cơ
Ngày 28 – Đề số 4: Lý thuyết và bài tập cơ bản vô cơ
Ngày 28 – Đề số 5: Lý thuyết và bài tập cơ bản vô cơ
Ngày 28 – Đề số 6: Lý thuyết và bài tập cơ bản vô cơ
Ngày 29 + 30 – Đề số 7 – 20: Lý thuyết và bài tập cơ bản bám sát đề minh họa 2023

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*