Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2

Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là

A. 8,60 gam.              

B. 20,50 gam.             

C. 11,28 gam.                        

D. 9,40 gam.

BÀI GIẢI

Đặt x, y là số mol KNO3 và Cu(NO3)2: 2KNO3 —> 2KNO2 + O2 x………………………..x/2
2Cu(NO3)2 —> 2CuO + 4NO2 + O2 y………………………………2y…….y/2
m muối = 101x + 188y = 34,65
mX = 32(x/2 + y/2) + 46.2y = 18,8.2(x/2 + y/2 + 2y)
—> x = 0,25 và y = 0,05
—> mCu(NO3)2 = 9,4

Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là

A. 8,60 gam.               B. 20,50 gam.              C. 11,28 gam.                         D. 9,40 gam.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*