Trọn bộ tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Hoá và ôn thi học sinh giỏi Hoá Học 9

💕💕💕 XEM VIDEO ĐỂ BIẾT RÕ HƠN TÀI LIỆU CÓ GÌ VÀ CÁCH NHẬN TÀI LIỆU 👇👇

💥BỘ 1: TRỌN BỘ 20 CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP NÂNG CAO HOÁ HỌC 9

1. CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN HOÁ HỌC

​- Phương pháp đại số 

​- Phương pháp áp dụng định luật BTKL và bảo toàn nguyên tố

​- Phương pháp tăng giảm khối lượng

​- Phương pháp làm giảm ẩn số

​- Phương pháp dùng bài toán chất tương đương

​- Phương pháp bảo toàn mol nguyên tử

​- Phương pháp lập luận khả năng

​- Phương pháp giới hạn 1 đại lượng

2. CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỘ TAN – NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

– DẠNG 1: TOÁN ĐỘ TAN

– DẠNG 2: TOÁN NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

3. CHUYÊN ĐỀ 3: PHA TRỘN DUNG DỊCH (đường chéo, đại số)

4. CHUYÊN ĐỀ 4: XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC

5. CHUYÊN ĐỀ 5: BÀI TOÁN VỀ OXIT VÀ HỖN HỢP OXIT

– DẠNG 1: BÀI TOÁN OXIT BAZƠ

– DẠNG 2: BÀI TOÁN VỀ OXIT AXIT

– DẠNG 3: TOÁN HỖN HỢP OXIT.

6. CHUYÊN ĐỀ 6: AXIT TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI

7. CHUYÊN ĐỀ 7: AXIT TÁC DỤNG VỚI BAZƠ

8. CHUYÊN ĐỀ 8: AXIT TÁC DỤNG VỚI MUỐI

9. CHUYÊN ĐỀ 9: DUNG DỊCH BAZƠ TÁC DỤNG VỚI MUỐI.

10. CHUYÊN ĐỀ 10: HAI DUNG DỊCH MUỐI TÁC DỤNG VỚI NHAU

11. CHUYÊN ĐỀ 11: BÀI TOÁN HỖN HỢP KIM LOẠI.

12. CHUYÊN ĐỀ 12: BÀI TOÁN HỖN HỢP MUỐI

13. CHUYÊN ĐỀ 13: BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ TÍNH THEO PTHH

14. CHUYÊN ĐỀ 14: NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT CÁC CHẤT.

15. CHUYÊN ĐỀ 15: TÁCH – TINH CHẾ CÁC CHẤT

16. CHUYÊN ĐỀ 16: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC ĐIỀU CHẾ CHẤT  VÔ CƠ VÀ THỰC HIỆN SƠ ĐỒ CHUYỂN HOÁ

17. CHUYÊN ĐỀ 17: VIẾT ĐỒNG PHÂN CTCT, VIẾT PTHH THEO CHUỖI PHẢN ỨNG – ĐIỀU CHẾ, NHẬN BIẾT – PHÂN BIỆT – TÁCH CÁC CHẤT HỮU CƠ.

18. CHUYÊN ĐỀ 18: TOÁN HIĐROCACBON

19. CHUYÊN ĐỀ 19: BÀI TOÁN TÍNH CHẤT – ĐIỀU CHẾ ANCOL

20. CHUYÊN ĐỀ 20: BÀI TOÁN TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ AXIT VÀ ESTE

💥BỘ 2: TRỌN BỘ 21 CHUYÊN ĐỀ HOÁ HỌC 9 BAO GỒM LÝ THUYẾT + BÀI TẬP CƠ BẢN ĐẾN VẬN DỤNG

1. CHUYÊN ĐỀ 1: OXIT

2. CHUYÊN ĐỀ 2AXIT

3. CHUYÊN ĐỀ 3: BAZƠ

4. CHUYÊN ĐỀ 4: MUỐI

5. CHUYÊN ĐỀ 5: MUỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ

6. CHUYÊN ĐỀ 6: KIM LOẠI

7. CHUYÊN ĐỀ 7: NHÔM

8. CHUYÊN ĐỀ 8: SẮT

9. CHUYÊN ĐỀ 9: PHI KIM

10. CHUYÊN ĐỀ 10: CLO

11. CHUYÊN ĐỀ 11: CACBON

12. CHUYÊN ĐỀ 12: SILIC

13. CHUYÊN ĐỀ 13: BẢNG TUẦN HOÀN

14. CHUYÊN ĐỀ 14: MỞ ĐẦU HOÁ HỮU CƠ

15. CHUYÊN ĐỀ 15: METAN

16. CHUYÊN ĐỀ 16: ETILEN

17. CHUYÊN ĐỀ 17: AXETILEN

18. CHUYÊN ĐỀ 18: BENZEN

19. CHUYÊN ĐỀ 19: DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN

20. CHUYÊN ĐỀ 20: RƯỢU ETYLIC

21CHUYÊN ĐỀ 20: AXIT AXETIC

💥BỘ 3: TỔNG HỢP BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRÊN CẢ NƯỚC VÀ ĐỀ HSG

Đang có sẳn rất nhiều đề có bài giải và hướng dẫn chấm thang điểm chi tiết tất cả các tỉnh thành trên cả nước

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*