Không có ảnh

Đề Hoá THPTQG 2019 file word – Tải về cuối trang

22/09/2019 tuhoctot.com 0

41: Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng?            A. Cu.                         B. Al.                          C. Mg.                         D. Fe.Câu 42: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất […]