Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al vào 200ml dung dịch CuCl2 0,75M và FeCl3 0,6M

Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al vào 200ml dung dịch CuCl2 0,75M và FeCl3 0,6M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Z và chất rắn Y. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z, thấy lượng NaOH phản ứng là 28,8 gam. Cho toàn bộ Y vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thấy thoát ra 4,704 lít khí H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là:

A. 69,23%         B. 26,21%         
C.36,00%          D. 41,28%

BÀI GIẢI

nCuCl2 = 0,15 và nFeCl3 = 0,12 —> nCl- = 0,66
nNaOH = 0,72 —> nAlO2- = 0,72 – 0,66 = 0,06
—> nAl phản ứng = 0,06
nH2 = 0,21 = nFe + 1,5nAl dư —> nAl dư = 0,06
Bảo toàn electron: 2nMg + 3nAl pư = 2nCu2+ + 3nFe3+ —> nMg = 0,24
Vậy X gồm Mg (0,24) và Al (0,12) —> %Al = 36%

Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al vào 200ml dung dịch CuCl2 0,75M và FeCl3 0,6M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Z và chất rắn Y. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z, thấy lượng NaOH phản ứng là 28,8 gam. Cho toàn bộ Y vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thấy thoát ra 4,704 lít khí H2 (đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là:

A. 69,23%         B. 26,21%         
C.36,00%          D. 41,28%

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*