Cho m gam bột sắt vào dung dịch A gồm AgNO3 và Cu(NO3)2

Cho m gam bột sắt vào dung dịch A gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn B và dung dịch nước lọc C. Cho nước lọc C tác dụng với NaOH dư thu được 36,8 gam kết tủa của 2 hiđroxit kim loại. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 32 gam hỗn hợp các oxit kim loại. Giá trị của m là

A. 14 gam        B. 19,6 gam       
C. 16,8 gam        D. 11,2 gam

BÀI GIẢI

Hiđroxit gồm Fe(OH)2 (a) và Cu(OH)2 (b) —> 90a + 98b = 36,8
m oxit = 160a/2 + 80b = 32
—> a = 0,3; b = 0,1
Bảo toàn Fe —> m = 56a = 16,8 gam

Cho m gam bột sắt vào dung dịch A gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn B và dung dịch nước lọc C. Cho nước lọc C tác dụng với NaOH dư thu được 36,8 gam kết tủa của 2 hiđroxit kim loại. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 32 gam hỗn hợp các oxit kim loại. Giá trị của m là

A. 14 gam        B. 19,6 gam     
  C. 16,8 gam        D. 11,2 gam

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*